Praca w EP S.A.


W strukturach Energii Polskiej S.A. budujemy Zespoły w oparciu o dopasowanie. Wiemy jak ważna jest wiedza, doświadczenie i umiejętności, natomiast postawa i zaangażowanie pracowników są dla nas równie istotne. Traktując organizację jako sieć wzajemnych powiązań zdajemy sobie sprawę, że sprawna i skuteczna komunikacja warunkuje sukces w działaniach. To właśnie wewnętrzne procesy i współzależności, oparte na wzajemnej komunikacji, są tym co decyduje o wartości przedsiębiorstwa i jego permanentnym rozwoju.

Dlatego tworząc nasze Zespoły szukamy osób nastawionych na współpracę i realizację wyznaczonych celów, tych indywidualnych oraz zespołowych. Osób chętnych do nieustannego doskonalenia własnych umiejętności, wykraczających poza schematy i ograniczenia, potrafiących wziąć odpowiedzialność za wykonywaną pracę oraz wychodzących z inicjatywą.

My ze swojej strony zapewnimy Ci:

Dofinansowanie do karty Multisport

Dofinansowanie do opieki medycznej

Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Niezbędne szkolenia wdrażające do pracy

Wsparcie współpracowników i bezpośredniego przełożonego

Czy to wszystko? Absolutnie nie! Dodatkowo możesz liczyć na:

  • Pracę w firmie, która promuje ekologiczne rozwiązania
  • Możliwość polecenia swoich znajomych do pracy w ramach programu „Polecamy-Zarabiamy!”
  • Pracę w pozytywnej atmosferze, z równie ambitnymi i ukierunkowanymi na realizację celów ludźmi – takimi jak Ty!

Dzięki takiemu podejściu przyczyniamy się do budowy i ciągłego rozwoju stabilnej oraz nowoczesnej organizacji, cechującej się otwartą kulturą komunikacyjną, zgodną z naszą wizją i wartościami.

Nasza wizja


  • Profesjonalnie i systemowo budujemy jednostki biznesowe w branży odnawialnych źródeł energii
  • Komercjalizujemy kompleksowe i optymalne rozwiązania z zakresu energetyki

Nasze wartości


  • Szacunek i należyta uwaga okazywana każdemu
  • Współpraca nastawiona na synergię
  • Pozytywne podejście do wyzwań i trudności
  • Dążenie do nieustannego rozwoju

Każdego dnia nasi pracownicy realizują cele jednostkowe jak i zespołowe, które są spójne ze strategią i wizją całej organizacji. W sposób aktywny angażujemy Zespoły do wspólnej pracy. Zachęcamy ich do wykorzystywania swojej wiedzy i doświadczenia we współpracy z innymi, co ma znaczący wpływ na efektywność i kreatywne rozwiązywanie pojawiających się trudności.

To, na co szczególnie kładziemy nacisk podczas wszystkich wykonywanych zadań to propagowanie otwartej komunikacji. Nasi pracownicy wiedzą, że nie ma błędnych pytań, dlatego zachęcamy ich do otwartego wyrażania własnych opinii i wątpliwości. U nas żadne pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi!

Rozwijając się razem z nami:
WYTYCZASZ ŚCIEŻKI dla całej branży OZE
INWESTUJESZ W PRZYSZŁOŚĆ poprzez promowanie inwestycji w alternatywne źródła energii
JESTEŚ EKO – wszyscy segregujemy śmieci, a większość z nas dba o zdrowe odżywianie!

Jeśli:

nasze podejście do ludzi i biznesu odpowiada Twoim potrzebom

chcesz w praktyce wykorzystać nabytą wiedzę i poszerzyć swoje kompetencje

wniesiesz do naszych Zespołów swoje zaangażowanie, skuteczność i entuzjazm

TO ZAPRASZAMY WŁAŚNIE CIEBIE DO ZŁOŻENIA CV W ODPOWIEDZI NA AKTUALNE OFERTY PRACY I STANIA SIĘ WAŻNĄ CZĘŚCIĄ NASZEJ ORGANIZACJI