Kolektory słoneczne


Instalacje solarne pozwalają na zmniejszenie zużycia tradycyjnych paliw kopalnych, których spalanie przyczynia się do powstawania niebezpiecznych zanieczyszczeń oraz prowadzi do zmian klimatycznych.

Prawidłowo wykonana instalacja solarna pozwala zaspokoić około 50% rocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Pozwala to na znaczną redukcję kosztów energii.

Kolektory słoneczne montowane są najczęściej na dachach o orientacji południowej, w Polsce pod kątem 45°. Czynnikiem grzewczym w obiegu solarnym jest roztwór glikolu. Obieg czynnika grzewczego instalacji solarnej wymusza pompa wchodząca w skład grupy pompowej. Pracą instalacji solarnej steruje regulator solarny. Glikol po nagrzaniu od słońca przepływa od kolektorów słonecznych  do zasobnika ciepłej wody użytkowej, który jest izolowany cieplnie. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia w instalacji stanowi zawór bezpieczeństwa znajdujący się na wyposażeniu kompletnej stacji solarnej oraz naczynie przeponowe solarne. Zawór bezpieczeństwa na instalacji ciepłej wody użytkowej instalowany jest możliwie jak najbliżej zasobnika solarnego, za naczyniem przeponowym wodnym. Odpowietrzenie instalacji solarnych realizowane jest przy pomocy odpowietrznika montowanego w najwyższym punkcie instalacji kolektorowej. Do wykonywanej instalacji solarnej możliwe jest podłączenie istniejących źródeł ciepła lub grzałki elektrycznej jako szczytowe źródło energii, służące do dogrzania wody do odpowiedniej temperatury w okresach niekorzystnych warunków pogodowych.

Głównym obszarem  naszej działalności jest przygotowywanie ofert przetargowych dla jednostek samorządowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Do każdej inwestycji podchodzimy w sposób indywidualny, co gwarantuje, że przygotowana oferta zawiera wszystkie elementy i rozwiązania zgodne z wymaganiami Zamawiającego do realizacji zadania. Zrealizowaliśmy kontrakty o łącznej wartości 65 mln zł na zaprojektowanie oraz montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Zrealizowaliśmy m.in. niżej wymienione inwestycje:

KOLEKTORY SŁONECZNE
Zamawiający Nazwa zadania Wartość zamówienia Liczba instalacji
Gmina Somianka Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu:
„Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory”
11 305 202,91 zł 825
Gmina Konstantynów „Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w gminach nadbużańskich: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych” 9 897 516,00 zł 1100
Gmina Woźniki „Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych” 7 484 808,96 zł 577
Gmina Pilawa „Energia słoneczna przyszłością Mazowsza”. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na zamontowaniu instalacji kolektorów słonecznych w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z włączeniem do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i publicznych położonych na terenie gmin: Pilawa, Borowie oraz Parafii w Trąbkach w ramach projektu p.n.„Energia słoneczna przyszłością Mazowsza” 5 494 494,12 zł 571
Gmina Gorzków i Rudnik „ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w gminach Gorzków i Rudnik”„ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w gminach Gorzków i Rudnik” 5 336 685,09 zł 501
Gmina Zwoleń „Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwoleń, Sienno i Potworów” 4 363 923,04 zł 521
Gmina Sułów „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów” 4 357 285,68 zł 363
Gmina Nowy Targ „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych” 4 195 851,93 zł 429
Gmina Goniądz „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz” „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz” 2 731 651,69 zł 182
Gmina Woźniki „Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych – zamówienie uzupełniające” 2 581 191,36 zł 206
Gmina Szczuczyn „Dostawa i montaż kompletnych instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn” 1 386 898,79 zł 129
Gmina Sztabin „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Sztabin” 1 272 613,76 zł 125
Gmina Somianka Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: „Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory” – zadanie uzupełniające 618 113,16 zł 51