Jak rekrutujemy?


Aby znaleźć najlepszych kandydatów na dane stanowisko opracowaliśmy własny, wewnętrzny proces rekrutacyjny. Proces ten bazuje na komunikacji. Jest ona podstawą wszelkich kontaktów i stanowi trzon budowania relacji. Dlatego też w trakcie całego procesu kwalifikacyjnego stawiamy na otwartą, szczerą i klarowną wymianę informacji. Wobec tego nasi kandydaci otrzymują wszystkie niezbędne dane dotyczące oferowanego miejsca pracy, a my – jako firma – jesteśmy w stanie zweryfikować kompetencyjne i osobowościowe dopasowanie kandydata do konkretnego stanowiska.

Logotyp Koalicja Przyjaznej Rekrutacji

Proces rekrutacji


ETAP 1

Analiza
dokumentów
aplikacyjnych

W trakcie pierwszej rozmowy będziesz miał możliwość porozmawiania z pracownikiem Działu HR albo bezpośrednim przełożonym, który chętnie przybliży Ci stanowisko pracy, a także odpowie na ewentualne pytania.
Tutaj możliwa jest również dłuższa rozmowa na temat Twojego doświadczenia oraz posiadanych kompetencji.

ETAP III

Bezpośrednie
SPOTKANIE kwalifikacyjne (1 lub 2)

Tutaj odbywa się pogłębiona analiza wybranych kandydatów. Pod uwagę bierzemy nie tylko doświadczenie i kompetencje danej osoby, ale również indywidualny profil osobowościowy.
Pragniemy dopasować osobę zarówno do oferowanego stanowiska, jak i obowiązującej u nas kultury organizacyjnej, tak aby obie strony były zadowolone!

ETAP V

INFORMACJA
zwrotna
dla kandydatów

W czasie trwania tego etapu analizujemy nadesłane dokumenty aplikacyjne (CV, LM, referencje i inne).
Zachęcamy do napisania kilku zdań o sobie, abyś już na początku zaczął budować z nami pozytywne relacje!

ETAP II

Wstępna
rozmowa
telefoniczna

Na tym etapie odbędziesz bezpośrednią rozmowę z pracownikiem Działu HR oraz potencjalnym przełożonym.
Zależy nam na tym, abyś mógł w pełni zaprezentować swoją osobę, dlatego w procesie rekrutacji korzystamy z dodatkowych narzędzi tj. testy osobowości, testy językowe, case study czy testy weryfikujące wiedzę.

ETAP IV

WYBÓR
najlepszego
kandydata

Po zakończonym procesie kwalifikacyjnym – niezależnie od jego wyniku – wszystkim kandydatom udzielamy e-mailowej lub telefonicznej informacji zwrotnej.

ETAP 1

Analiza dokumentów aplikacyjnych

ETAP 2

Wstępna rozmowa telefoniczna

ETAP 3

Bezpośrednie SPOTKANIE kwalifikacyjne (1 lub 2)

ETAP 4

WYBÓR najlepszego kandydata

ETAP 5

INFORMACJA zwrotna dla kandydatów

Jak pisał Henry Ford:

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”.

Dlatego wszystko to, co jest dla nas ważne w trakcie codziennej pracy nawiązuje do samego początku… czyli do procesu rekrutacyjnego.

Analiza

sytuacji zewnętrznej jak i tej wewnątrz organizacji oraz elastyczne reagowanie na wszelkie zmiany stanowi naszą przewagę rynkową.

Rozmowa

ze współpracownikami jest dla nas kluczem do budowa nia trwałych i pozytywnych relacji.

Spoktanie

biznesowe i integracyjne, które poszerzają horyzonty i pozwalają zgłębić relacje międzyludzkie.

Wybór

najlepszej dla siebie ścieżki rozwoju. Dopasowanie zadań do stanowiska i indywidualnych predyspozycji decyduje o zaangażowaniu w pracę.

Informacja

zwrotna z przebiegu pracy jako most do osiągnięcia postawionych celów. Rzetelna informacja jako medium łączące wszystkie części firmy.

Jeśli nasze podejście do ludzi i biznesu odpowiada Twoim potrzebom, chcesz w praktyce wykorzystać nabytą wiedzę i poszerzyć swoje kompetencje to

zapraszamy do złożenia CV w odpowiedzi na aktualne oferty pracy