Ekologia to szansa na uzyskanie

realnych korzyści dla instytucji publicznych

Inwestycje Publiczne


Spółka Energia Polska w ramach Inwestycji Publicznych specjalizuje się w wygrywaniu i realizowaniu przetargów z zakresu dostaw ciepła oraz energii odnawialnej. Wspieramy działania naszych klientów w sferze modernizacji wysokoemisyjnej gospodarki cieplnej oraz inicjujemy politykę wytwarzania „zielonej energii” poprzez instalacje kotłów na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz fotowoltaikę.

Proces inwestycji


Przygotowanie oferty


Analiza potrzeb Zleceniodawcy oraz stworzenie odpowiedniej oferty

Wybór wykonawcy


Wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy

Budowa instalacji


Realizacja zlecenia zgodnie z wymogami

Zarządzanie projektem


Odbiór projektu oraz objęcie go programem serwisowym

Dostawy Energii Cieplnej „Pelleton”


Wspólnie z Zakładem Energetyki Cieplnej “Pelleton”, działającym w ramach naszej firmy od roku 2014 r., świadczymy usługi z dziedziny energetyki odnawialnej dla klientów biznesowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osiedli mieszkaniowych. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, zrzeszoną w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

CZYTAJ WIĘCEJ

Fotowoltaika


Panel fotowoltaiczny to technika, która umożliwia zamianę energii słonecznej w prąd. Dzięki takiej instalacji uzyskujemy niekonwencjonalne źródło energii, które zapewnia nam niezależność energetyczną, nie wytwarzając przy tym szkodliwych dla środowiska substancji.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kolektory słoneczne


Kolektor słoneczny jest urządzeniem, przetwarzającym energię pozyskaną z promieniowania słonecznego na energię cieplną. Zastosowanie kolektora pozwala w wygodny, a co najważniejszy ekologiczny sposób pozyskać ciepłą wodą w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kotłownie na biomasę


Biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Pochodzą z produkcji rolnej, leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty. Są to także biogazy. Dzięki spalaniu biomasy, uzyskujemy tanie i ekologiczne źródło energii.

CZYTAJ WIĘCEJ

Przydomowe oczyszczalnie scieków


Przydomowa oczyszczalnia ścieków znajduje swoje zastosowanie w obszarach zabudowy rozproszonej gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest nieopłacalna, ze względu na wysokie koszty przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Obecne systemy przydomowych oczyszczalni gwarantują wysoki stopień oczyszczania ścieków przy niskim nakładzie inwestycyjnym.

CZYTAJ WIĘCEJ

Realizacje


Gmina Gorzków i Rudnik

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb ciepłej wody Gorzków i Rudnik.

Gmina Sztabin

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Sztabin.

Gmina Gromnik

Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej w Gminie Gromnik.