Inwestycja w alternatywne źródła energii

jest inwestycją w przyszłość

Fotowoltaika


Fotowoltaika to technologia, która pozwala na efektywne wykorzystanie światła słonecznego w celu otrzymania energii elektrycznej. Cały proces zachodzi w specjalnych ogniwach dzięki tzw. efektowi fotowoltaicznemu. Instalacje te są dzisiaj coraz chętniej wybierane przez klientów, zapewniają bowiem niezawodne i niezależne źródło energii oraz gwarantują obniżenie kosztów dostawy prądu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Proces inwestycji


Przygotowanie dokumentacji


Uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych

Pozyskanie dofinansowania


Przygotowanie dokumentacji oraz pośrednictwo w we wszelkich formalnościach

Budowa instalacji


Realizacja projektu

Zarządzanie projektem


Odbiór projektu oraz objęcie go programem serwisowym

Skontaktuj się z nami