Proces inwestycji


Przygotowanie dokumentacji

Zastosowanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, wymaga spełnienia szeregu formalności, które pozwolą na przeprowadzenie realizacji. We właściwym Urzędzie Gminy, należy się przede wszystkim dowiedzieć, czy w danej okolicy może powstać wybrany system instalacji oraz jakie formalności będą towarzyszyć tej inwestycji.

Pozyskanie dofinansowania

Etap ten polega na przygotowaniu odpowiednich wniosków związanych z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci oraz dokumentami niezbędnymi do realizacji. Na postawie uzyskanego pełnomocnictwa pośredniczymy również pomiędzy inwestorem oraz instytucją udzielającą dofinansowania.

Budowa instalacji

Po zakończeniu przygotowań formalnych, można przystąpić do budowy instalacji. Etap ten trwa od kilku dni do kilkunastu tygodniu, w zależności od stopnia skomplikowania projektu. Nasze instalacje montowane są wyłącznie przez wykwalifikowanych instalatorów. Dodatkowo, całość prac nadzorowana jest przez naszych inżynierów, co gwarantuje wykonanie projektu na bardzo wysokim poziomie.

Zarządzanie projektem

Gwarantujemy Państwu obsługę i zarządzanie projektem przez okres 5 lat. W ramach serwisu zapewniamy pomoc merytoryczną w zarządzaniu pracą elektrowni oraz niezbędną wiedze z zakresu jej funkcjonowania.