Zapewniamy alternatywę

dla tradycyjnych systemów energetycznych

CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestycja w alternatywne źródła energii

jest inwestycją w przyszłość

CZYTAJ WIĘCEJ

Ekologia to szansa na uzyskanie

realnych korzyści dla instytucji publicznych

CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestycje Biznesowe


W ramach inwestycji biznesowych w spółce Energia Polska S.A., nasi Klienci otrzymają pomoc w uzyskaniu dotacji na projekty z zakresu energii odnawialnej, w szczególności na instalację systemów fotowoltaicznych.Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do uzyskania dofinansowania oraz doradzamy w kwestii zawarcia umowy.

Nasi klienci to przedsiębiorstwa oraz prywatni inwestorzy, którzy oczekują usług najwyższej jakości. Dlatego projekty wykonywane przez spółkę Energia Polska S.A. poprzedzone są dokładną analizą, szacunkową wyceną oraz stworzeniem indywidualnego projektu realizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestycje Publiczne


Spółka Energia Polska w ramach Inwestycji Publicznych specjalizuje się w wygrywaniu i realizowaniu przetargów z zakresu dostaw ciepła oraz energii odnawialnej. Wspieramy działania naszych klientów w sferze modernizacji wysokoemisyjnej gospodarki cieplnej oraz inicjujemy politykę wytwarzania „zielonej energii” poprzez instalacje kotłów na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz fotowoltaikę.

CZYTAJ WIĘCEJ

Realizacje


1. Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu zestawu kolektorów słonecznych w ramach projektu: „Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory”

Zaprojektowanie i wykonanie:

  • 871 zestawów kompletnych instalacji kolektorowych w budynkach osób fizycznych o łącznej powierzchni apertury 5 288,92 m2, powierzchni całkowitej 6 073,54m2 oraz mocy maksymalnej 4 373,365 kW (1000 W/m2, 0 K)
  • 5 zestawów kompletnych instalacji kolektorowych wraz z układem podtrzymania zasilania układu w budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni apertury 47,32 m2, powierzchni całkowitej 54,34 m2 oraz mocy maksymalnej 39,130 kW (1000 W/m2, 0 K)Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 11 923 316,07 zł brutto.

2. „Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w gminach nadbużańskich: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych”

Zaprojektowanie i wykonanie:

  • 1100 kompletnych instalacji solarnych na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy : Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno o łącznej powierzchni apertury 5 403,58 m2, powierzchni całkowitej 6 205,21 m2 oraz mocy maksymalnej 4 468,4 kW (1000 W/m2, 0 K)Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 9 897 516,00 zł brutto.

3. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Gromnik poprzez budowę instalacji prosumenckich na nieruchomościach należących do osób fizycznych.”

Przedmiot zamówienia obejmował łącznie zaprojektowanie i wykonanie 32 sztuk kompletnych instalacji ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 118kW (w tym: modułów fotowoltaicznych, inwerterów, przewodów i kabli, rozdzielnic, aparatury pomiarowo-zabezpieczającej, osprzętu, konstrukcji mocującej generator PV na dachu budynku, instalacji odgromowej) wraz z wykonaniem odpowiednich robót budowlanych (wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszące i odtworzeniowe).

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 915 767,88 zł brutto.

4. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,95 MW w miejscowości Krasne Potockie.”

Zakres obejmował wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej na działce nr 261/18 o pow. 5,1 ha, obręb Krasne Potockie, gm. Chełmiec, a w szczególności:

  • Sporządzenie dokumentacji wykonawczej,
  • Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej,
  • Wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej,
  • Wykonanie monitoringu,
  • Wykonanie dróg i placów wewnętrznych,
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
  • Wykonanie w imieniu zamawiającego przyłączenia oraz uruchomienia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z wykonaniem wszystkich czynności administracyjnych związanych z zakończeniem budowy.

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 5 535 000,00 zł brutto.