Dostawy Energii Cieplnej „Pelleton”


W związku ciągłym problemem zanieczyszczenia powietrza oraz założeniami programu Unii Europejskiej „Pakiet  3x 20”, który zakłada do 2020 roku redukcję o 20%, emisji gazów cieplarniach, wzrost efektywności energetycznej o 20 % oraz udział odnawialnych źródeł energii na poziomie 20% rozpoczęliśmy działania mające na celu realizację wyżej opisanych założeń. W obecnych czasach priorytet stanowi  niezależność energetyczna, którą gwarantujemy naszym klientom.

Dział Pelleton rozpoczął swoją działalność w styczniu 2014r. Świadczymy usługi z zakresu dostaw energii cieplej dla jednostek samorządów terytorialnych, klientów indywidualnych i biznesowych. Celem naszej pracy jest wprowadzanie nowego modelu dostaw energii cieplnej, który ma na celu wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej oraz polityki wytwarzania „zielonej energii”.  Kotłownie na biomasę wykorzystujące paliwo stałe w postaci pelletu prowadzą zarówno do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska jak i ograniczenia  kosztów ogrzewania. Dział Pelleton specjalizuje się również w kompleksowej modernizacji kotłowi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu niezbędnych prac prowadzących do optymalizacji źródła ciepła.

Zmodernizowaliśmy kotłownie w m.in. niżej wymienionych obiektach:

Zamawiający Obiekt, dla którego realizowana jest usługa dostaw ciepła Wartość zamówienia Moc zainstalowana w kotłowni [kW]
Gmina Łuków Szkoła Podstawowa w AleksandrowieAleksandrów 51, 21-400 Łuków  1 386 243,23 zł 200
Zespół Szkół w DąbiuDąbie 83C,  21-400 Łuków 220
Zespół Szkół w StrzyżewieStrzyżew 128, 21-400 Łuków 150
Zespół Szkół w ŚwidrachŚwidry 99, 21-400 Łuków 100
Zespół Szkół w ZalesiuZalesie 141, 21-400 Łuków 250
Gmina Lubawa Zespół Szkół Grabowo  810 679,36 zł 200
Zespół Szkół w Kazanicach 160
Gmina Wojcieszków Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w WojcieszkowieGimnazjum 21-411 Wojcieszków, ul. Parkowa 1 746 749,18 zł 400
Gmina Ryjewo Zespół Szkół w Ryjewie,82-420 Ryjewo, ul. Grunwaldzka 63 575 348,00 zł 500